Sendai-shi, Aobasoh Church

Sendai-shi, Aobasoh Church

01.01.1991

II / 18

Sendai-shi, Aobasoh Church erbaut 1991. Standort: Japan / Sendai-shi [ Japan ]